සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-25
ධාතු කර්මස්ථානය.
ධාතු කර්මස්ථානය පහදා දෙන්න.
17:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව