සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-21
ධර්ම දේශනා.
මා හැකි තරමින් සතියෙහි පිහිටා ජීවත් වෙන්න උත්සහ ගන්න අතර එයට බාදාවන ආකාරයෙන් පවුලේ කරදර අවුල් වියවුල් ආදී ඇතිවේ.මනස සකස් කර ගැනීම සදහා මගක් කියා දෙන්න.
58:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව