සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-20
පිරිත, සූත්‍රය, මාර්ග ඵල අසා දැන ගැනීම.
1.මහා රාහුල පිරිත නමින් පිරිත් සූත්‍රයක් යනුවෙන් බුදුන්වහන්සේ දේශනා කර ඇත.
2. සකෘදාගාමී පුද්ගලයාට ඇතිවන කාම සිතිවල ස්වාභාවය පහදා දෙන්න.
16:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව