සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-19
මාර්ග ඵල ලැබි මවගේ සිතුවිලි දරුවන්ට බලපාන හැටි.
මවගේ සිතුවිලි දරුවන්ට බලපාන බව වෛද්‍ය මතයයි. මව නිවන අරමුනු කරගෙන විදර්ශනා භාවනාවට හේතුවිම දරුවන්තග් විවිහ ජීවිත විරාගික බවින් යුක්තව අසාර්තක වීමට පුලුවන්ද?
16:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව