සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-18
කර්මස්ථාන ශබ්ද නැගිය යුතුද?
මෛත්‍රිය වැඩීමේදී කර්මස්ථානය ශබ්දනගා වැඩිය යුතුද?
06:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව