සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-16
අයින් කල යුතු දේවල්.
තන්හාව ආසාව කැමැත්ත යුතුකම් නිවන සදහා දහම් දෙසිම -නිවන සදහා නිරෝධ කල යුත්තේ මෙයින් කුමන ක්‍රියාවක්ද?
26:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව