සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-10
පිලිම විනාශ කිරිම පවක්ද?
අන්‍ය ආගමිකයෙක් බුදුපිලිම විනාශ කිරීමෙන් ඔහුට පාපයක් සිදු වෙනවාද?
අන්‍ය ආගමික ශ්‍රාස්තෘවරයකුගේ පිලිමයක් බෙෘද්ධයකු විනාශ කලහොත් ඔහුට පාපයක් සිදු වෙනවාද?
30:16
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව