සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-08
අමාවක පංචසීලය චරිත වලට අනුව ගැලපීම.
පංචසීලයේ ඇති එ ඒ සික්ෂා පද විවිධ පුද්ගලයන්ගේ චරිත අනුව ඔවු නොවුන්ට නිවන අරමුනු කර ගැනීමට පහසුව සලසා දෙන බව ඔබ වහන්සේ දේශනා කර ඇත. මෙය නැවත පැහඅදිලි කර දෙන්න.
12:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව