සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-03
ධර්ම දේශනා 1 ත්‍රිපරිවට්ටය.
1.දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ කියවෙන ඒවං ත්‍රිපරිවට්ටං ද්වා දසා කාරං යනුවෙන් සදහන් වන්නේ දේ පැහැදිලි කරනදන්න.
2. යතා භූත ඥාන දස්සනං පැහැදිලි කරනදන්න.
58:13
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව