සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-27
අසඥ්ඥ තලය.
රූප වේදනා සංඥා සංඛාර ‍යෙන් තොර විඤ්ඤානය යාමක් සිටීමක්.. බුද්ධ දේශනාවක් තිබේ.අසඥ්ඥ තලයේ හිත නැති බව කියයි. හිත නැතිවිට රූපය විතරක් තියෙනවා කීම බුද්ධ දේශනාවට ගැලපේද?
23:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව