සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-19
ධර්ම දේශනා.
ඇලීම ගැටීම නැති නිවුන මනස ශක්තිමත් බව අසා තිබේ.
10:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව