සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-07
ඉංද්‍රිය හයක් තිබීමට හේතුව. දෙවියන් ඇදහීම සුදුසුද?
1. සත්වයන්ට ඉංද්‍රිය හයක් පමනක් තිබීමට හේතුව ඇයි?
56:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව