සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-06
නවග්‍රහ බලපෑම් පවා හරයක් නොමැති ලෙස බැලිය යුතුයි
නවග්‍රහ බලපෑම් පිලිබදව.
09:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව