සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
සක්කාය දෘෂ්ඨිය විග්‍රහය.
සක්කාය දෘෂ්ඨිය නැති කරන ආකාරය ප්‍රහානය කරන්නේ කෙසේද?
59:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව