සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-23
වැඩිය යුතු මග -කුසල් අකුසල්
1.සෝවාන් ඵලය ලැබූ පුන්‍ය වන්තයකු සකෘදාගාමි ඵලය ලබා ගැනීමට වැඩිය යුතු ක්‍රියා මාර්ගය පහදා දෙන්න.
2.පින සහ කුසලයත් පව සහ අකුසලයත් පහදා දෙන්න.
3. ආනන්තරිය පාප කර්මයක් කල සෝතාපන්න පුද්ගලයකුට ඉදිරි භවයේදී පල දෙන්නේ පෙර කල ආනන්තරිය අකුසලයද? පසුව ලැබූ ඵලයේ පුන්‍ය විපාකයද?
35:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව