සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-30
ධර්මයට හා විනයට අනුව බැලිම. නව කර්මස්ථානය.
ධර්මයට බහා බලන්න විනයට සසදන්න යන්න මා මෙසේ අවබෝධ කලෙමි. ධර්මය යනු අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත තුලින් බැලිමයි. විනයට සැසදීම යනු ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සිත දෙස බැලීමයි.
2. ලෝකයේ පවතින්නේ නාම රූප පමනද? නාම රූප පහදා දෙන්න.
12:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව