සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-20
ත්‍රිපරිවට්ඨ ද්වාදසාකාරය විග්‍රහය.
ත්‍රිපරිවට්ඨ ද්වාදසාකාරය චතුරාර්ය සත්‍යට මාර්ග ඵල වලට ගලපා පහදා දෙන්න.
1:12:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව