සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-19
වප් පෝදින ධර්ම ෙද්ශනා 2.
1.විදර්ශනා භාවනාවක් කරෙගන යන විට හේතු ඵල දකින හැටිත් ධර්මානුකූලය මාර්ගය තෝරා ගන්නා හැටිත් පහදා ෙදන්න. ධර්මයට විනයට සූත්‍රයට බහා බලන හැටි පහදා ෙදන්න.
2. සෝවාන් ඵල ලාබියාට හීන පේනවාද?
1:51:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (51 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව