සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-16
පංච සීල සුත්‍රය.
පංච සීල සුත්‍රය එන පානාතිපාතා පටිවිරතෝ හොති.... පහදා දෙන්න.
09:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව