සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-13
පාම් බිත්තර අනුභවය.
කුකුලාගේ සහ කිකිලියගේ සංසේජනයක් නැතිව හටගත් පාම් බිත්තර කැඩීමෙන් පවක්වේද?
17:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව