සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-09
ආර්ය මෛත්‍රියේ අගය.
ඒතං සංතං කර්මස්ථානය සමග ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාවත් වැඩිය යුතුද?
04:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව