සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-04
පින පව නිවනට බාදාවක් වන හැටි.
නිවනට කටයුතු කරන කෙනෙකුට නිවන ලබා ගැනීමට පෙර පෙර පිං අවශය වේද? පෙර දරුනු අකුසල් කල කෙනෙකුට මේ භවයේදී පිං කර ගැනීමෙන් මේ භවයේදිම නිවන ලබා ගැනිමට නොහැකිවේද?
08:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව