සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD024-17
ඩාවින්ගේ පරිනාම වාදය බුද්ධ ධර්මයට අනුව
චාල්ස් ඩාවින්ගේ පරිනාම වාදය බුද්ධ ධර්මයට අනුව.
27:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව