සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD024-11
ධර්ම දේශනා 2.
1.අභි සංඛාර මාර යනු පහදා දෙන්න.
2.මේ අවස්ථාව ගෙවි ගෙවී ගොස් ....හී අවස්ථාව යනු කුමක්ද?
3. කවියෙන් සූත්‍ර දේශනා කිරීහ නිවැරදිද?
4. ජල නන්දන පිරිතේ ඇති යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරන් කත්වා..... ගෙදර බාවිතයට සුදුසුද?
5. ඉතිපි සෝ භගවා යන්නෙහි තේරැම.
1:22:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව