සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD024-08
ධර්ම දේශනා 1
1.නාහං ආනන්ද මුට්ටස්සතිස්ස අකම්ප ජානස්ස ආනාපාන සති වදාමී.යන පාඨය විසිතර කර දෙන්න.
1:33:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව