සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD024-04
බිනර පෝහෝ දින ධර්ම දේශනා.
ඇස කන නාසය දිව කය මන මුල්කරගෙන චක්ඛු සෝත... යන විඤඤාන ගොඩ නැගේ. මේ සියල්ල ගත්විට විඤඤානස්කන්ධයයි. භව යෙන් භවයට අප ගෙන යන කර්ම ශක්තිය මෙම විඤඤානස්කන්ධය නොවේද? අපට නොපෙනී පවතින හේතු ඵල පැවැත්ම නොවේද? නිවන් මගේ යෑමට අප විසින් ක්ෂය කල යුත්තේ මෙම විඤඤානස්කන්ධය නොවේද? එතෙක් මෙකතක් රැස්කර ගත් විඤඤානස්කන්ධය ක්ෂය වන ආකාරය විස්තර කර දෙන්න.
56:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව