සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD023-09
ධර්ම දේශනා 1.
බුදු පියානන් වහන්සේ උදෙසා මල් පහන් සුවද දුම් පූජා ධර්මාන්විතව සීල සමාධි ප්‍රඥා සාසන මාර්ගය මතුවෙන හැටියට පූජා කරන හැටි දැන ගත්තා. ආහාර පැන් පූජා ආදිය පූජා කරන පිලිවෙල ආර්ය මාර්ගයට අනුව කරන පිලිවෙල පහදා දෙන්න.
1:47:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (49 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව