සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD023-02
ධර්ම දේශනා 1
සත්ත විසුධ්දිය මුල්කර ගෙන ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමට කර්මස්ථානයක් තෝරා ගන්න මුලටම කුමක් ගතයුතුද?
1:27:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (40 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව