සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD021-03
සීලයක පිහිටීම තුළින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීම නිසා අවසානයේ නිවන් සාක්ෂාත් කළ හැකිද (2-2)?
දෙවෙනි කොටස, මුල් අකුසලය හා අනෙක් දස අකුසල් පහලවීම,
මහා සම්මත රජ පරම්පරාව හා මනු රජු පහල වීම, චන්ද්‍ර සුර්යයා පහල වීම, මුලික කුළ පරම්පරා පහල වීම, නියම ත්‍රිපිටකධාරී වීම යනු කුමක්ද?
37:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං

යදනිච්‌චං තං දුක්‌ඛං; යං දුක්‌ඛං තදනත්‌තා

පුඤ්ඤ පාප පහීනස්ස

පහ වූ විදි ඇත්තා පැවිද්දා - පද නිරුක්තිය

ත්‍රිශික්ෂාව පිලිබඳ විග්‍රහය- අංගුත්තර නිකායේ පළමු භාගයේ 411 පිටේ ශ්‍රමණ වග්ගය.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව