සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD018-14
දේශනා 2
1.උදයන්ගම අත්තන්ගම ආස්වාද ආදනව නිස්සරණ විග්‍රහය.
2.බෙෘද්ධ පවුලක බිරිද ස්වාමි පුරුෂයාට අනපැනවීම ගැලපේද?
1:14:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව