සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD018-13
දේශනා 1
1.විකෘර්ති විදියට දරුගැබ පිහිටිමක් නිසා මවට ආපදාවක් සිදුවන නිසා ඒක ඉවත් කිරීමට සිදුවිය. දිගින් දිගටම විකෘර්ති විදියට දරුගැබ පිහිටිමට යම්කිසි හේතුවක් තිබේද?
2.සසරින් එතෙර වීමට උත්සහ කරනවානම් සසරට ආවේ කෙසේද?
3.ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන මාර්ගය පහදා දෙන්න.
1:33:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව