සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD018-12
අපාය ඇත්තේ ‍මෙම ලොවේද?
1.අපාය ඇත්තේ ‍මෙම ලොවේද?
2. දෙවියන්ට පිං දෙන විට අත් එකතු කර වදින්නේ නැතිවපහත දමා ඇගිලි බැද ඉන්නේ ඇයි?
3.අප විසින් බොහෝ කාලයකට පෙරකරන ලද පිං නැවත සිහිකර එම පිං වෙන අයකුට අනුමෝදන් කල හැකිද?
4. සතර අපාය දිව්ය ලෝක බ්‍රහ්ම ‍ලෝක මොනවාද?ඒවායේ ස්වරෑපය කෙසේද?
5. ජීවිතය මෙලොවින් චුතවී ඕප පාතික ඉපදීමක් වන්නේ නම් ගන්දබ්බ අත් බවක් තිබෙන්න පුලුවන්ද?
1:04:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව