සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD018-02
ධර්ම දේශනා
1.සමන්තා චක්කවාලේසු ගාථාවේ තේරුම
2. ධම්මං සවන කාලෝ අයං භදංතා කියන්නේ කුමක්ද?
3.ගස් කොලන් වලට සිතක් තිබේද?
4.ඊසාන දිග ශක්තිය
36:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව