සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD017-05
මහා මංගල සූත්‍ර විග්‍රහය.
1.මහා මංගල සූත්‍රය පහදා‍ දෙන්න. මංගල යන වචනයත් එය නිවනට උපනිශ්‍රය වන ආකිරයත් පහදා දෙන්න.
56:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව