සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD017-03
ධර්ම දේශනා.
1.ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ටා ගාථාවේ තේරුම කුමක්ද?
2.බුදු ගුන විස්තරය
3.දේවත්වය සැප ඇති තැනක් හැටියටත් අපාය දුක්ඇති තැනක් හැටියටත් විග්‍රහ කිරීමේදී සැපතට හිත ඇතිවි දේවත්වය පිලිබදව ආසාවක් ඇතිවිමට පුලුවන් නේද? දේවත්වයේ අනිච්චතාවය පහදා දෙන්න.
52:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (30 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව