සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD017-02
මම මගේ නැති බව.
1.මගේ ශරීරය මම නොවේ මගේ නොවේ එසේ නම් මට යනු විඤඤානයද පහදා දෙන්න.
2.ධර්ම දේශනා කරන්න අවශයවු විට එක වරම වචන වලට නගා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල පසුව මතක් වෙනවා.මෙමත්‍රි සිත හරිහැටි වැඩී ඇති බවද මෙසේ වීමට හේතුව.
54:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (31 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව