සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD016-16
කර්මය, නියාම ධර්ම.
සියල්ල කර්මයෙන් සිදුවන බව බුදුරජානන් වහන්සේ දේශනා කර තිබේද?
1:36:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (55 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව