සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD016-14
ධර්ම දේශනා.
1.සතිය පිහිටන්නේ නැත්තේ ඇයි? සතිය පිහිටවීමට කලයුත්තේ කුමක්ද?
1:58:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (68 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව