සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD015-36
ණය ගෙවා දමන ආකාරය - ණය ගෙවෙන අයුරින් දන් දීම පිළිබඳව
ධර්ම දේශනාවක කොටසකින් උපුටා ගන්නාලද දේශනාවකි. විවිධ අය ණය වී ඇති ආකාරය අනුව, නිවන් ප්‍රාර්ථනයෙන් ම පමණක් ණය ගෙවිය හැකිද? ණය වී ඇති දේ ම දන් දිය යුතු ද?
23:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
නයා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව