සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-08
ඉංද්‍රිය.
1.සිදුවන දේ සහ සිදුකරන දේ. සිදුවන දෙයකින් පාපයක් නොවන බව ඔබ වහන්සේ දේශනා කලා. එහෙත් ආනන්තර්ය පාප කර්මයකට අයිති දෙමා පියන් මැරීම ආදී නොදැන තම පියා මැරීම පාපයක් සිද්වෙනවා නේද?
2.විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රාතා සහිත ප්‍රථමද්ධ්‍යාන චිත්තයෙහි ස්වාභාවය විස්තර කරන්න.....
43:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව