සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-07
ලෝක විස්තරය.
1.සියලු සත්වයෝ සියලු ලෝක යන්න පහදා දෙන්න.
2. කාම ලෝක රූප ලෝක අරූප ලෝක පහදා දෙන්න.
2:17:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (79 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව