සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-02
ධර්ම දේශනා.
1.නලුවෙක් හෝ නිලියක් කරන්නේ බොරුවක් ඒ අයට පව් සිදුවෙනවාද?
2. පිං කමකදී අට පිරිකරක් පූජා කිරිම හා අවශය තාවය සලකා බලා වෙනත් දෙයක් පූජා කිරිමේදි ලැබෙන ආනිසංස කිනම් ආකාර දැයි පහදා දෙන්න.
3.සෑම පුද්ගලයකුටම ඉෂ්ට දේවතාවෙක් සිටීද? මොහු කවුද? මොහුට අමතරව තවත් අය අපගේ උදව්වට සිටිද?....
1:48:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (62 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව