සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD012-05
නිවන් මග සහ බෝධිසත්වයන් විසින් ඇස් හිස් මස් ලේ දන්දීම
1. බෝධිසත්වයන් විසින් ඇස් හිස් මස් ලේ දන්දීම පිලිබදව පැහැදිලි කරන්න.
2. ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාවේ එන දුක රෝගය භය ගින්න.....
3. ක්යොමත්තේ කලේබරේ
4. කිච්චෝ මනුක්ෂ පටිලාබෝ තේරුම
1:30:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - සන්තුට්‌ඨි පරමං ධනං
විස්‌වාසා පරමා ඥති - නිබ්බාණං පරමං සුඛං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව