සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD011-08
බෝධි පූජා.
1.බෝධි පූජාවෙන් ශාන්තියක් ලැබේද?
2. බිත්තර තැම්බීමට සුදුසුද නොසුදුසුද?
3. ලෝකයේ අසාරය දකිනවා ඊලගට කලයුත්තේ කුමක්ද?
4. මනස දියුනුයයි කියන වර්ථමාන සමාජයේ.......
1:30:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අරළු
බුලු
නෙල්ලි
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව