සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD011-06
ණයෙන් නිදහස් වීමට හැමට ම නිවන ප්‍රාර්ථනා කිරීම ප්‍රමාණවත් ද? නිවැරදි ආකාරයට ණයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?
23:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ත්‍රීවේද දේව චක්‍රවර්ති රජතුමා සිදු කළ මව මවා දන් දීම - අපදාන පාළිය - බුද්ධාපදානය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව