සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD011-05
මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා ඉතිරි.
නිවනට පත් සත්වයාගේ චිත්තයට කුමක් වන්නේද? නිවනේ ඇති ශාන්න භාවය විදින්නේ කෙසේද? ජාතියක් ජරාවක් මරනයක් නැති බව දැනෙන්නේ කාටද?
28:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව