සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD010-12
අත්තකිලමතානු යෝගය - කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය - නිවන් මඟ - මජ්ජිම ප්‍රතිපදාව
නිවන් දැකීමට කළ යුත්ත ප්‍රතිපත්තියක් පිරීම සේ දකී නම් එය නිවැරදි ද, නැතහොත් කළ යුත්ත කුමක් ද, වැඩිය යුත්ත කුමක් ද?
07:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව