සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD010-09
මම මගේ දුෂ්ටියට අනුව බැඳෙන හැටි හා ලෝකයේ යථාර්තය දැනගත්තත් ඇලෙන්නේ ගැට්ටේන්නේ ඇයි යන්න පිළිබඳව
ජවන සිත් පිලිබඳ, ක්‍රියා සිත් පිලිබඳ, රහතන් වහන්සේගේ අවසන් චිත්ත වීථිය පිලිබඳ විග්‍රහයන්, ආශ්වාදය උනතාවයකන් ඇසුරෙන් විග්‍රහ කිරීම
38:13
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පාප
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව