සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD010-04
ස්කන්ධයන් පස
රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤඤාන යන ස්කන්ධයන් පස වෙන්වෙන්ව විස්තර කර දෙන්න...........
45:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව