සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD009-12
කැඩෙන දෙය කැඩෙත, බිදෙන සැම දෙය බිදෙත, නැසෙන දෙය නැසෙත, ඇතැර මිදුනම නිවන දකිත කර්මස්තාන භාවනා
39:07
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව